Q+ BUILDING, s.r.o.

Profil firmy

Kdo jsme
+ Péče o životní prostředí
Jakost – základ úspěchu

Péče o životní prostředí

Q+ building s.r.o. je společnost, která zabezpečuje realizaci staveb v široké oblasti investiční výstavby, zejména pozemních staveb a garantuje provedení díla odbornou koordinací a řízením součinnosti předem prověřených specializovaných dodavatelů.

Uvědomujeme si, že činnost společnosti přímo nebo nepřímo působí na životní prostředí. Ochrana životního prostředí je z tohoto důvodu pro naši společnost velice důležitá a proto budeme dodržovat následující zásady ochrany životního prostředí:

  1. Q+ building s.r.o. se zavazuje dosahovat svých hospodářských cílů s ohledem na potřeby ochrany životního prostředí.
  2. Investiční záměry bude společnost projednávat i s ohledem minimalizace vlivů na životní prostředí.
  3. Činnost společnosti zaměříme na prevenci negativního ovlivňování životního prostředí. Společnost Q+ building s.r.o. bude využívat dostupné, technické a organizační prostředky pro předcházení poškozování životního prostředí.
  4. Informováním zaměstnanců o ochraně životního prostředí chce společnost Q+ building s.r.o. podporovat povědomí k péči o životní prostředí.
  5. Společnost Q+ building s.r.o. se zavazuje šetrně zacházet s přírodními zdroji, a to zejména při používání materiálů a energií. Z tohoto hlediska budou procesy, které mají vliv na životní prostředí analyzovány a zlepšovány.
  6. Společnost se zavazujeme k trvalému dodržování příslušných právních a jiných požadavků na ochranu životního prostředí.
  7. Z hlediska ochrany životního prostředí společnost otevřeně komunikuje s veřejností, orgány místní správy, sdruženími, jakož i se zákazníky a dodavateli.
  8. Organizace se zavazujeme k trvalému zlepšování vztahu společnosti k životnímu prostředí v mezích jeho ekonomických zdrojů.

--

 

Mapa serveru