Pracovní úrazy se stávají

16 Zář

Pracovní úrazy se stávají

V podstatě každý, kde je zaměstnaný, by měl být pojištěný svým zaměstnavatelem. Na to je zkrátka zákon a ten by se měl dodržovat. Ne vždycky je tato skutečnost naplněna a mnohdy může být i ovlivněna z různých stran. Jenomže úrazy se stávají a rozhodně je nikdo nevyhledává nebo v nich nemá zálibu. Pokud se stanou v zaměstnání, to znamená, že při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi se zaměstnanec zraní, jedná se o pracovní úraz. Zákoník práce stanovuje zcela jasně odpovědnost zaměstnavatele za újmu, která pracovním úrazem vznikla. Rozhodně není pracovní úraz, když se zaměstnanec vzdálil ze svého pracoviště a tam se mu něco přihodilo.

hasiči, kteří nacvičují zásah a lidé jak na ně koukají

Kdo je odpovědný za úraz?
Je to celkem sporná otázka a také ji někteří zaměstnavatelé využívají ve svůj prospěch, když nechtějí uznat tu možnost, že se jedná o pracovní úraz. Je pravdou, že za většinou úrazů může stát i porušení nějakých zákazů nebo pokynů, které měly vést k bezpečnosti práce. Ty by měl zaměstnavatel kontrolovat a také poskytnout dostatečné školení.

Přirozeně pokud vznikne úraz v důsledku opilosti nebo pod vlivem opiátů, poté je viník jednoznačně jasný. V podstatě ale zaměstnavatel, pokud vidí takové pochybení, tak musí prokázat, že skutečně chybu udělal pracovník. Jinak nese stále odpovědnost on. Tím samozřejmě musí plnit závazky vyplývající z pojistné události. Pokud tak neučiní, zaměstnanec může požádat o pomoc odborníky https://www.poradnaodskodneni.cz/odskodneni-3/odskodneni-po-dopravni-nehode/trvale-nasledky-po-dopravni-nehode/, aby jeho záležitost prozkoumali, případně rozlouskli spor o pracovním úraze.

ruka, která má viditelné zranění

Odškodnění za úraz

V případě prokázání a uznání pracovního úrazu má zaměstnanec právo na odpovídající odškodnění. Samozřejmě rozhodující bude závažnost a typ úrazu, podle toho bude mít nárok na následující odškodnění.

  • Bolestné.
  • Náhradu za ztížení společenského uplatnění.
  • Náhradu ztráty na výdělku.
  • Náhradu účelně vynaložených nákladů.
  • Náhradu za věcnou škodu, pokud byla rozbita v souvislosti s úrazem.

By