Rozvíjet se a mít jistotu

10 Dub

Rozvíjet se a mít jistotu

V České republice je plno menších rodinných firem, kde jsou zaměstnaní téměř všichni členové rodiny a které si vedou poměrně dobře. Co je k založení firmy vedlo?
Může to být například:
Příběh rodiny, která začala podnikat v oboru, aby se v zachovala stará rodinná tradice.
Nebo to byl nápad a příležitost, jak si zajistit především
v existenční jistotu pro celou rodinu. Pak je tu přání, aby pokračování v daném byznysu bylo po další generace.
Ale určitě prim hraje to, jak si v z vytvořeného zisku splnit své sny a přání.
finanční plánek
Po “něžné revoluci” se vracel mnoha lidem v restituci majetek. Ti, kteří se rozhodli podnikat, tak si třeba ve vráceném objektu rozhodli pokračovat v tom, v čem podnikali jejich předkové.
Co je v první řadě nejdůležitější pro každou rodinnou firmu, tak to je především vzít do úvahy všechny klady, ale i zápory, které mohou nastat. Je potřeba si zvážit a uvědomit si, že tento závazek bude mít vliv na celou rodinu.
· V době úspěchu, ale i neúspěchu firmy, to pocítí všichni členové rodiny.
· Je velmi důležité vědět, že se nedá pořádně oddělit soukromí rodiny od podnikání, protože je to velmi úzce spjato.
· Dále by každý člen rodiny měl být vůči ostatním přirozeně tolerantní. Na druhou stranu zase musí vědět, že když bude potřeba, tak rodina ho podpoří.
· Rodinný životbude často ohrožen nejenom kvůli přemíře času, který je danému podnikání věnován, ale je tu mnohdy velký střet různých názorů na nějakou konkrétní situaci. Někdo to musí řídit a ostatní členové rodiny mají své úlohy rozdělené.
dokument v deskách

· Firemní problémy a jejich řešení se velmi často probírají nejenom ve firmě, ale i v soukromí. A tyto konflikty mohou vést i k rozpadu rodiny. Proto je velmi důležité si předem stanovit určitou mez, takže o po skončení práce vypnout a věnovat se pouze rodině.Chce se to doslova naučit a důsledně dodržovat to, na čem se všichni dohodli. Ale někdy to trvá hodně dlouhou dobu.
Dobře fungující rodinná firma je nejenom o toleranci, ale především o respektu k ostatním. Charakter každého jedince se zde prověří, jak podle úspěchu, tak hlavně při řešení problémů, které při podnikání nastanou.

By